Våra små stjärnor

Med krav på mentaliteten och hälsan

Våra avelshundar går igenom omfattande undersökningar och bedömningar för att klara de krav som vi ställer på våra avelshundar.


Hos oss bor 3 av våra hundar, övriga hundar bor hos fanatiska fodervärdar i vår närhet. För att vi ska öka kvaliteten både den tiden hunden har med sina valpar och i vardagen.


Under hundens två första år hos sin foderfamilj så utvärderas hunden, på alla punkter. En helhetsbild tas fram och ju mer kunskap om hunden vi har ju lättare blir det för oss att matcha de perfekta kärleksparet.


När det är dags att matcha två individer så gäller det att jobba med att öka sannolikheten att det blir precis som vi vill att valparna ska bli. det gör vi genom många timmar studerande av linjer i generationer och efter att följt många hundar och valpar genom åren.