Valpar hos oss

Idag vet vi att valparnas resa börja redan innan de föds. Valparna påverkas av hur mamman har det under dräktigheten och hennes tidigare upplevelse. Därför är vi noga med att våra tikar får en lugn och trygg dräktighet där de får vara i miljöer som de väll känner till sedan innan. För att valparnas förutsättningar ska vara på valparnas sida. Efter de första veckorna i dräktigheten flyttar tiken hem till oss som hon sedan lång tid innan känner och varit flertalet gånger varit sedan hon va liten.

Valparna föds i vår lilla valpkammare. Vi är med under hela valpningen, stöttning för tiken och ser till att alla valpar för bort alla hinnor, fostervatten och att alla valpar får i sig mat så fort som möjligt. Jag vill att valparna ska få i sig så mycket mjölk som möjligt de första timmarna för att främja deras hälsa. Vi finns nära till hands dygnets alla timmar och ser till att alla valpar och framför allt mamman är nöjd och får precis det hon vill ha. I vår valpkammare är det lugnt och tryggt, bara närmsta familjen välkommen och ingen annan hund är välkommen in där( de första veckor) det är tikens och valparnas lugna vrå. Under första veckorna är underlag, ljus och värme helt anpassat efter ålder på valparna, mamman och antalet valpar.

Små övningar, vi börja redan från start att jobba med valparna på olika sätt. Att hantera är en av de saker vi börja med tidigt, detta på olika sätt beroende på hur gammal valpen är, detta fortsätter vi med under hela tiden valpen är hos oss. Övningarna är inte bara ålders relaterade utan dessa övningar är också beroende på hur just den individuella kullen och valpen har kommit i sin utveckling. Vi tror att det är viktigt att hitta en balans för varje enskild valp och på så sätt gör de mer redo för världen utanför. Vi tittar på valparna som individer från början och anpassar allt utifrån det. Efter att tittat på över 300 valpar så har det givit oss en modell som vi går efter och tycker fungera bra. Att hitta den perfekta balansen mellan aktivitet och vila är något vi vill få in tidigt. En valp behöver sova mycket och det ger vi valparna möjlighet mellan de aktiviteter vi gör med valparna och tiden som valparna vill busa med varandra.

I och med att valpen växer blir deras lilla värld större och större och vi ser till att de får träffa på olika saker. Genom att få träffa på många olika saker tillsammans med mamma och syskon ger valparna självförtroende tills de ska klara det själv. Även om vi gör mycket i grupp jobbar vi mycket med valparna en och en, först på platser som de varit på innan och göra saker som de gjort med mamma och syskon och sedan även på nya ställen. Dessa steg tycker vi ger en bra bild för valparna och vi ser också på varje valp individuellt. Det bidrar med viktig information för oss om den valpen som vi sedan kan jobba med och ge valpen rätt förutsättningar både hos oss och hos sin nya familj.

Alla besök, när valparna är tillräckligt gamla så börja vi ta emot besök och ser under tiden de bor hos oss till att valparna får träffa många olika människor. Alla våra besök får ta en stund med valparna. Så efter 8 veckor hos oss så har de träffat många olika människor från barn till äldre. Alla besökare får innan instruktioner om hur man är hos valparna så att valparna får en bra bild av människor. Vilket aldrig brukar vara ett problem. Vårt mål är att alla besök ska vara en bra och lyftande upplevelse för valparna.

Valparna får också träffa våra andra hundar och även snälla andra vuxna hundar i vår närhet. Brumma som varit med och hjälp till med alla valpkullar vi har haft är så duktig med att umgås med valpar i olika åldrar och hon verkligen älskar det. Jag är alltid med och ser till att valparna känner sig trygga. Det är roligt att se hur hon valp efter valp tar sig an de med kärlek.

Det är så lätt att tänka på alla roliga grejer vi gör med valparna men en av de viktigaste sakerna för en valp är att de får sova. Sömn och åter sömn. Så vi ser också till att valparna får sova ordentligt. En valp som sovit lär sig bättre och tar till sig nya saker bättre. Vi ser också till att valparna får sova på flera olika ställen för att de ska känna att från början är det okej att sova både här och där. Det är en bra färdighet att ta med sig in till sin nya familj.

En av de viktigare grejer vi gör är att också se till att familjerna är ordentligt förbereda på att ta emot en ny familjemedlem. För det jobb vi gör så sedan den nya familjen jobba vidare med och hjälpa valpen att bli den bästa versionen av sig själv. Så att dela med oss om hur vi jobbat med valparna under deras tid här och lämna över det till familjen så att de kan ta det där ifrån.