Att förbereda inför ankomst

Att ta emot tiken inför valpningen

Dags att förbereda tikens och valparnas ankomst, de flesta av våra tikar bor i foderfamiljer i vår närhet och kommer hem till oss 3-2 veckor innan valparna är beräknade. När tiken kommer till oss är det full fokus på att tiken ska få en så lugn och trygg övergång som det bara går. Detta tycker vi är viktigt på grund av prenatal stress som innebär den stressen som valpen utsätts för via sin mammas blod och då via hormonet kortisol (stress hormonet). Långvarig eller stark stress under längre tid kan påverka valpen inte bara då utan faktiskt hela livet. Detta kan leda till att valpen sedan kan ha svårare att hantera stress och kan få andra beteende störningar. Detta vill vi ju såklart undvika i största mån. Så under veckorna som tiken är här innan valparna kommer så lägger vi vår tid på att vara tillsammans, lufsa i skogen, hänga i valplådan och lära oss nya rutinerna och att komma in i vår familj på ett lugnt och trygghet sätt.

Tiken får under tiden högkvalitets foder och nödvändiga tillsatser, för att på bästa sätt vara förbered att ta emot valpar. Vi har valt att ge våra tikar MUSH färskfoder och Nutrolin Mom & Puppy.

Genom att hålla tiken i godkondition innan parning och att hon får hänga med så mycket den vill och kan under dräktigheten. Det bidrar till att tiken på bästa sätt klara dräktigheten och tiden med valpar. Så att tiken får vara med på promenaderna även i slutet på dräktigheten tycker vi är viktigt och därför så kan det bli att vi drar ner tempot på våra promenader i slutet och tiken bestämmer längd och tempo.